Начало

ПИБ-помощник е безплатна програма от пакет ПАСОСС® , предназначена за клиенти на Първа инвестиционна банка. Тя позволява допълнителна обработка на справката Отчети по сметка, генерирана във формат XML от Виртуалeн клон . Тя позволява към записите да бъдат приложени множество филтри, според конретната нужда на потребителя. Освен филтрирани, редовете на справката могат да бъдат сортирани по един или група показатели. Излишните колони в конкретния вариант на справката могат да бъдат скрити. Всеки изглед на справката може да бъде запазен и ползван незабавно при следваща нужда. Всяка справка може да бъде разпечатана или експортирана във формат MS Excel ® за следваща обработка, ако това се налага.

screen1-fibank-assistant1Възможностите на ПИБ-помощник не могат да бъдат постигнати с функциите от секцията Справки на Виртуалния банков клон. С тази програма клиентът получава богат и удобен набор от допълнителни инструменти за търсене, подреждане и групиране на транзакциите по банковата му сметка. Това помага при проверка за грешки, спорове по банкови операции, статистика и обобщение на данните. С преподредената информация се работи по-лесно и ефективно. Например, подходящо структурирана справка може да служи за контрол на записаните счетоводни статии.