Зареждане на файл с входни данни

Файлът с входни данни е генериран в справка Отчети по сметка и е записан във формат XML. Така той е готов за работа и съдържа необходимите данни за банкова сметка и период, от които да се генерират нови отчети. Програмата ПИБ-помощник позволява многократно презареждане на данни от нов файл, според нуждите на потребителя.

Стартирайте ПИБ-помощник (zFIBservice.exe).

Изберете от менюто функция Сметки. Задайте за удобство и яснота, име на сметката (свободен текст) и валутата (избор от списък), в която се води. Текстовите менюта са достъпни за редакция от контекстно меню, изведено с десния бутон на мишката. Списъкът с валути съдържа по подразбиране три реда EUR, USD, BGN, но те могат да бъдат редактирани, включително изтрити, както и да се добавят нови, когато е нужно. Отварянето му за редакция става от съответния бутон на командната лента.

Изберете Зареди транзакции. Отваря се стандартен диалог за избор на файл.

Зареждане на файл с данни, формат XML, ПИБ-помощник

След успешното прочитане на данните от входния файл и преди записването им в базата данни, програмата извежда предупредително съобщение:

Запис на входни данни

Изберете отговор Дa, ако желаете настоящите данни в базата да бъдат изтрити и на тяхно място да се запишат транзакциите от новия входен файл. Възстановяването на предишните данни е възможно само с ново зареждане входен файл.

Изберете отговор Нe, ако желаете транзакциите от този входен файл да бъдат добавени към наличните в базата данни. Тази операция носи риск потребителят неволно да смеси несъвместими данни, което ще провали по-нататъшната им обработка. Затова ние препоръчваме да се генерира входен файл с конкретни данни за банкова сметка и период всеки път, когато е нужен.

Данните в базата ще бъдат записани окончателно, ако използвате бутон Запис или затворите този диалог по стандартния начин (със зелената отметка). Заредените по този начин транзакции са готови за по-нататъшна обработка.

Файл с входни данни

Справка „Отчети по сметка“, формат XML

експорт на справка във формат XMLФайлът с входни данни за програмата ПИБ-помощник се генерира във Виртуален банков клон на ПИБ, справка Отчети по сметкизаписанa във формат XML. Той се получава по следния начин:

Генерирайте справка Отчети по сметки за желана сметка и желан период. Когато резултатът на екрана удовлетворява желанието ви, от иконите за експорт на справката във файл, изберете тази за формат XML и запишете (Save) с подходящо име, на подходящо място в компютъра си.

Виртуален клон на ПИИБ, справка Отчети по сметки

В една директория можете за запишете и пазите много файлове с данни, както и да ги актуализирате и презаписвате без ограничения. Няма ограничения да ползвате всякакви мрежови или локални устройства за памет, единственото важно условие е те да бъдат достъпни и четими, когато потрябват. При работа с програмата можете многократно да презареждате нови файлове с данни, като ги избирате по име. Всеки път, когато не сте сигурни в актуалността на файла с данни, генерирайте го отново. Това става бързо и спестява излишни грижи и грешки.

Флексо студио

Флексо Студио е екип в ЗЕН Електроникс, който е специализиран в областта на цялостните уеб решения за успешно онлайн присъствие. Постигането на максимални резултати изисква след създаването на един уеб сайт, работата да продължи със синхронизирани действия за онлайн маркетинг и текуща поддържка. Според конкретните нужди на всяка уеб платформа Флексо Студио предлага няколко основни типа услуги и сервизи:

Одит на сайт – безплатна услуга, при която в рамките на 3 работни дни се изготвя експертна оценка на вече съществуващ уеб сайт, с помоща на световно признати методи, ползвани и от водещи корпорации и фирми в цял свят. В рамките на 3 работни дни се изготвя отчет с основните предимства и недостатъци на зададения фирмен уеб сайт.

Пакети услуги за цялостни уеб решения – обхващат както комплексни стратегии за пълното развитие на фирмени уеб сайтове и е-магазини, така и минимални пакети, за хора/фирми, чийто бизнес, макар и да не е пряко зависим от интернет, се нуждае от уеб присъствие.

Публични сервизи – към сайта се добавя нова функционалност, която подмога разрастването на бизнеса в онлайн пространстовото, например „Онлайн чат“.

Описание

Файл с входни данни

Справка Отчети по сметки

Програмата ПИБ-помощник работи с входен файл, генериран във Витртуален банков клон, справка „Отчети по сметки“ и записан във формат XML.

Той се получава по следния начин:

Генерирайте справка „Отчети по сметки“ за желана сметка и желан период и когато резултатът на екрана удовлетворява желанието ви, запишете я на компютъра си като файла във формат XML.

Зареждане на файл с входни данни

Стартирайте програмата  ПИБ-помощник (zFIBservice.exe). Изберете от менюто [Сметки]. Тази версия работи само с една сметка. Задайте за удобство и яснота, име на сметката (свободен текст) и валутата (избор от списък), в която се води и изберете [Зареди транзакции].

Работа с основна таблица