Файл с входни данни

Справка „Отчети по сметка“, формат XML

експорт на справка във формат XMLФайлът с входни данни за програмата ПИБ-помощник се генерира във Виртуален банков клон на ПИБ, справка Отчети по сметкизаписанa във формат XML. Той се получава по следния начин:

Генерирайте справка Отчети по сметки за желана сметка и желан период. Когато резултатът на екрана удовлетворява желанието ви, от иконите за експорт на справката във файл, изберете тази за формат XML и запишете (Save) с подходящо име, на подходящо място в компютъра си.

Виртуален клон на ПИИБ, справка Отчети по сметки

В една директория можете за запишете и пазите много файлове с данни, както и да ги актуализирате и презаписвате без ограничения. Няма ограничения да ползвате всякакви мрежови или локални устройства за памет, единственото важно условие е те да бъдат достъпни и четими, когато потрябват. При работа с програмата можете многократно да презареждате нови файлове с данни, като ги избирате по име. Всеки път, когато не сте сигурни в актуалността на файла с данни, генерирайте го отново. Това става бързо и спестява излишни грижи и грешки.

Коментари са забранени.