Зареждане на файл с входни данни

Файлът с входни данни е генериран в справка Отчети по сметка и е записан във формат XML. Така той е готов за работа и съдържа необходимите данни за банкова сметка и период, от които да се генерират нови отчети. Програмата ПИБ-помощник позволява многократно презареждане на данни от нов файл, според нуждите на потребителя.

Стартирайте ПИБ-помощник (zFIBservice.exe).

Изберете от менюто функция Сметки. Задайте за удобство и яснота, име на сметката (свободен текст) и валутата (избор от списък), в която се води. Текстовите менюта са достъпни за редакция от контекстно меню, изведено с десния бутон на мишката. Списъкът с валути съдържа по подразбиране три реда EUR, USD, BGN, но те могат да бъдат редактирани, включително изтрити, както и да се добавят нови, когато е нужно. Отварянето му за редакция става от съответния бутон на командната лента.

Изберете Зареди транзакции. Отваря се стандартен диалог за избор на файл.

Зареждане на файл с данни, формат XML, ПИБ-помощник

След успешното прочитане на данните от входния файл и преди записването им в базата данни, програмата извежда предупредително съобщение:

Запис на входни данни

Изберете отговор Дa, ако желаете настоящите данни в базата да бъдат изтрити и на тяхно място да се запишат транзакциите от новия входен файл. Възстановяването на предишните данни е възможно само с ново зареждане входен файл.

Изберете отговор Нe, ако желаете транзакциите от този входен файл да бъдат добавени към наличните в базата данни. Тази операция носи риск потребителят неволно да смеси несъвместими данни, което ще провали по-нататъшната им обработка. Затова ние препоръчваме да се генерира входен файл с конкретни данни за банкова сметка и период всеки път, когато е нужен.

Данните в базата ще бъдат записани окончателно, ако използвате бутон Запис или затворите този диалог по стандартния начин (със зелената отметка). Заредените по този начин транзакции са готови за по-нататъшна обработка.

Коментари са забранени.